กดเงินกู้สามัญทุกประเภทผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ และกรุงศรีฯ (ถอนเงินฝาก)เหมือนกดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556             สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ Online ผ่าน ตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ ได้แล้ว  
     
˹ѡ

วันนี้: 50 คน
ทั้งหมด: 895238 คน
 
 
 
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2014-12-15 08:58:50
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับกลาง(การเงินและบัญชี)
โดย: Admin:PP วันที่:2014-12-12 17:04:25
 ประกาศผลการนับคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44/45 ปีบัญชี 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2014-12-04 11:53:09
  ลงคะแนนสรรหาไปที่ facebook สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด หรือพิมพ์ที่ Browser ตามภาพตัวอย่าง
โดย: admin วันที่:2014-12-03 06:12:58
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 30 พ.ย. 57 เวลา 14.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ธ.ค. 57
โดย: Admin:PP วันที่:2014-11-28 15:05:48
 การลงคะแนนสรรหาระบบออนไลน์
โดย: Admin:PP วันที่:2014-11-28 14:49:10
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องระเบียบฯว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบ ระบบออนไลน์ ปี 2557
โดย: Admin:PP วันที่:2014-11-27 10:51:28
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องขอเชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตยื่นข้อเสนอสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีบัญชี 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2014-11-25 11:06:41
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหาะสมกับตำแหน่ง
โดย: Admin:PP วันที่:2014-11-25 11:00:33
 เอกสารแนะนำผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44/45 และผูัตรวจสอบกิจการ ปี 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2014-11-24 10:23:04
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี วันก่อตั้ง 20 พฤศจิกายน 2557
 
   
 
สหกรณ์ฯ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 47 ปี
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพให้กับภรรยาของนายทองดี สมดัง ผู้เสียชีวิต
 
   
 
การสัมมนาพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้แทนสมาชิก วันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2557
 
   
 
การรับสมัครสมาชิกข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2557 รุ่น 3
 
   
 
การฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2557 วันที่ 2-3 ส.ค. 2557
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557
 
   
 
สอ.กสก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 7.00  ต่อปี

1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.85  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.25   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.35  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.25  ต่อปี
เริ่ม 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF