กดเงินกู้สามัญทุกประเภทผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ และกรุงศรีฯ (ถอนเงินฝาก)เหมือนกดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556             สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ Online ผ่าน ตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ ได้แล้ว  
     
˹ѡ

วันนี้: 87 คน
ทั้งหมด: 847447 คน
 
 
 
 สหกรณ์ฯปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นทุกประเภท ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
โดย: Admin:PP วันที่:2014-08-25 12:10:09
 สหกรณ์ฯ กำหนดจัดสัมมนาสำหรับผู้แทนสมาชิกและสมาชิก 2 โครงการ
โดย: Admin:PP วันที่:2014-08-08 17:32:59
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี 2557
โดย: Admin:PP วันที่:2014-08-06 17:26:20
 สหกรณ์ฯปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นทุกประเภท ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
โดย: Admin:PP วันที่:2014-07-31 08:27:02
 ปิดให้บริการฝาก-ถอนเงินผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ก.ค. 57 เวลา 17.00 น. ถึง เวลา 01.00 น. 1 ส.ค. 57
โดย: Admin:PP วันที่:2014-07-31 08:14:29
 การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสมาชิกอายุเกิน 50 ปีแต่ไม่ถึง 65 ปี เป็นกรณีพิเศษ
โดย: Admin:PP วันที่:2014-07-30 14:06:28
 เลื่อนวันโอนเงินกู้สามัญระยะยาวจาก 11 ส.ค. 57 เป็น 8 ส.ค. 57
โดย: Admin:PP วันที่:2014-07-30 13:52:01
 ข่าวดีสำหรับสมาชิก เปิด/ฝากเงิน ตั้งแต่ 1 ก.ค. รับของสมนาคุณทันที
โดย: ผู้ดูแลระบบ วันที่:2014-07-17 18:35:35
 คำสั่ง สหกรณ์ฯ เรื่องแต่งตั้งผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2014-07-17 17:41:40
 สหกรณ์ฯจัดฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ 2-3 ส.ค. 57 ณ KU HOME ม.เกษตรฯ กทม.
โดย: Admin:PP วันที่:2014-07-17 15:40:48
 
 
 
   
 
การรับสมัครสมาชิกข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 2557 รุ่น 3
 
   
 
การฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ ประจำปี 2557 วันที่ 2-3 ส.ค. 2557
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557
 
   
 
สอ.กสก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพทายาทนายชุมพร ภิญโญ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
 
   
 
การประชุมวางแผนเพื่อรองรับมาตรการ Shutdown กรุงเทพฯ
 
   
 
สอ.กสก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯพันธมิตร ต่าง ๆ
 
   
 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 7.00  ต่อปี

1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.85  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.25   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.35  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.25  ต่อปี
เริ่ม 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF