โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 61  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 163 คน
ทั้งหมด: 1531616 คน
 
 
 
 โครงการส่งเสริมการออม ครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-11 15:34:47
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-09 16:53:14
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 62
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-03 13:39:36
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 30 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. ถึง 1 ต.ค. 61 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-28 14:51:43
 แจ้งสมาชิกทราบ เลื่อนเวลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-24 17:16:42
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวิธีและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา ปี 2562
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-24 17:04:44
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธาน กรรมการ ชุดที่ 48/49 และผู้ตรวจสอบปี 62
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-24 17:01:54
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-21 10:56:47
 หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญระยะยาวใหม่ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-19 13:40:31
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น. ถึง 1 ก.ย. 61 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-31 15:23:37
 
 
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 8 วันที่ 6 ก.ย. 61
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ประจำปี 2561 17-19 ส.ค. 2561
 
   
 
สรุปผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 4 - 5 ส.ค. 2561
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 7 วันที่ 1 ส.ค. 61
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ วันที่ 20-22 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 20 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และหลักนิติธรรม 5 ก.ค. 2561
 
   
 
สอ.ปศุสัตว์ จำกัด ศึกษาดูงานการบริการผ่านระบบ ATM ออนไลน์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 28 มิ.ย. 2561
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF