ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิลงคะแนนระบบออนไลน์เพื่อสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 05.00 - 18.00 น. ที่เว็บไซด์ http://sunha.doae.go.th  จับรางวัลสำหรับสมาชิกผู้ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาจากทั่วประเทศ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6 s, iPhone SE และ Sumsung รวม 10 รางวัล  
     
˹ѡ

วันนี้: 613 คน
ทั้งหมด: 1255229 คน
 
 
 
 ขั้นตอนการลงคะแนนสรรหา ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 60
โดย: Admin:PP วันที่:2017-01-13 09:55:22
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ระดับกลาง(การเงิน/ชัญชี)
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-30 15:38:13
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำเดือน 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-30 15:13:20
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่ 31 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ม.ค. 60
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-28 08:47:37
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-27 15:00:28
 สหกรณ์ฯขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาระบบออนไลน์ 20 ม.ค. 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-26 16:23:00
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์(การเงินและบัญชี)
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-23 18:43:53
 แจ้งสมาชิกทราบ วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ฯเปิดทำการ 08.30 - 14.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-08 11:29:38
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
โดย: Admin:PP วันที่:2016-12-08 09:11:55
 เอกสารแนะนำผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/47 และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-30 21:46:13
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมอวยพรผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 20 ธ.ค. 2559
 
   
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานกิจการประจำปีและวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 19 ธ.ค. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯจัดสัมมนาโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ ประจำปี 2560 -2562 วันที่ 17 ธ.ค. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯเข้าร่วมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด และสอ.ดาต้าวัน (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าภาพ
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายเรื่องการออมทรัพย์ ในการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24 พ.ย. 59
 
   
 
เนื่องในวาระการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครบรอบ 46 ปี 20 พ.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พ.ย. 59
 
   
 
การประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2559 28 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือสหกรณ์ดีเด่น ปี 59 28 ต.ค. 59
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.70  ต่อปี

1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.95  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.70   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.80  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
เริ่ม 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF