สมาชิกที่ต่อเชื่อมบัญชีแล้ว สามารถกดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ธนาคารกรุงศรีฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
˹ѡ

วันนี้: 324 คน
ทั้งหมด: 1055938 คน
 
 
 
 การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2015-10-06 14:51:00
 ขอความร่วมมือสมาชิกเกี่ยวกับการจัดสรรเวลาการลงคะแนนสรรหาผู้แทนสมาชิก
โดย: Admin:PP วันที่:2015-10-03 18:56:28
 เปิดระบบลงคะแนนสรรหาผู้แทนสมาชิกระบบออนไลน์แล้ว
โดย: Admin:PP วันที่:2015-09-22 22:38:50
 สหกรณ์ฯเปิดบริการชำระเงินหรือโอนเงินผ่าน 3 ธนาคาร กรุงศรี,กรุงไทย และธนชาต
โดย: Admin:PP วันที่:2015-09-14 10:21:09
 ข้อมูลการบรรยายสำหรับตัวแทนสหกรณ์ ผู้แทนสมาชิก และสมาชิกทุกท่าน
โดย: Admin:PP วันที่:2015-09-10 15:00:23
 รายชื่อพร้อมที่อยู่ของสมาชิกข้าราชการบำนาญแยกตามสังกัดกลุ่ม
โดย: Admin:PP วันที่:2015-09-09 14:09:05
 รหัสผ่าน(PASSWORD) สำหรับลงคะแนนสรรหาผู้แทนสมาชิกปี 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2015-08-30 16:07:28
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58 เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ก.ย. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-08-28 17:21:10
 บัญชีรายชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบแยกตามสังกัดกลุ่ม/กลุ่มจังหวัด
โดย: Admin:PP วันที่:2015-08-26 12:08:02
 สหกรณ์ฯเปิดให้บริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมั่นคง ดอกเบี้ยรัอยละ 3.50 ต่อปี
โดย: Admin:PP วันที่:2015-07-29 16:47:17
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร วันที่ 29 ส.ค. 2558
 
   
 
สอ.กรมปศุสัตว์ จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558
 
   
 
ธกส. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558
 
   
 
ถ่ายภาพร่วมกับนิสิต มก.คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาสหกรณ์ ครบกำหนดฝึกงานระหว่างวันที่ 2 มิ.ย.ถึง10 ก.ค. 58
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานชสอ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินกับคณะกรรมการการเงิน
 
   
 
คณะทำงานสุ่มตรวจข้อมูลเงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก
 
   
 
งานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สอ.กสก. 20-22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง
 
   
 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ฯแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2558 วันที่ 3 มี.ค. 58
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 7.00  ต่อปี

1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.85  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.25   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.35  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.25  ต่อปี
เริ่ม 1 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF