สมาชิกที่ต่อเชื่อมบัญชีแล้ว สามารถกดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ธนาคารกรุงศรีฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
˹ѡ

วันนี้: 304 คน
ทั้งหมด: 986517 คน
 
 
 
 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ สำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เริ่ม 2 เม.ย. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-03-25 09:51:45
 แจ้งสมาชิกทราบ วันที่ 20 มีนาคม 2558 สหกรณ์ฯเปิดทำการ 8.00 น - 14.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2015-03-13 10:00:25
 ข่าวด่วน กระแสข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
โดย: Admin:PP วันที่:2015-03-10 13:21:05
 การเพิ่มค่าหุ้นประจำปี 2558 และเงินสวัสดิการคล้ายวันเกิดเดือนกุมภาพันธ์ของปี
โดย: Admin:PP วันที่:2015-02-27 22:55:52
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 28 ก.พ. 58 เวลา 12.00 น. ถึง 01.00 น. วันที่ 1 มี.ค. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-02-27 21:39:57
 รายชื่อสมาชิกทั่วประเทศผู้โชคดีได้รับรางวัล ๆ ละ 500 บาท จำนวน 100 รางวัล
โดย: Admin:PP วันที่:2015-02-16 09:35:47
 ตัวอย่างการคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี
โดย: Admin:PP วันที่:2015-02-11 09:55:59
 สมาชิกสหกรณ์ฯ กดเงินปันผล-เฉลี่ยคืนปี 57 ผ่านตู้ ATM ธนาคาร ที่สมาชิกได้ต่อเชื่อมบัญชีได้แล้ว
โดย: Admin PP วันที่:2015-02-08 22:09:23
 1 มี.ค. 58 กู้เงินสามัญระยะยาวให้แนบใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิก บ.พรูเด็นเชียล เท่านั้น
โดย: Admin:PP วันที่:2015-02-04 15:23:32
 สหกรณ์ฯ ปรับปรุงแบบคำขอกู้ หนังสือกู้และหนังสือค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ 11 ก.พ. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-02-04 11:17:14
 
 
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สอ.กสก. 20-22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง
 
   
 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ฯแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2558 วันที่ 3 มี.ค. 58
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 
   
 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ฯแก่ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 1/2558 วันที่ 27 ก.พ. 58
 
   
 
การรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2558
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ
 
   
 
สหกรณ์ฯ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 44 ปี วันก่อตั้ง 20 พฤศจิกายน 2557
 
   
 
สหกรณ์ฯ แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมเป็นเกียรติงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 47 ปี
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 7.00  ต่อปี

1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.85  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.25   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.35  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.25  ต่อปี
เริ่ม 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF