กดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2558  ผ่านระบบ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
     
˹ѡ

วันนี้: 80 คน
ทั้งหมด: 1216853 คน
 
 
 
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2559 (เพิ่มเติม)
โดย: Admin:PP วันที่:2016-10-11 10:23:24
 หลักเกณฑ์การกู้เงิน สอ.กสก. ใหม่ เริ่มใช้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-30 17:19:57
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องขอเชิญยื่นข้อเสนอในการทำประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก เพื่อค้ำประกันเงินกู้ 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-30 14:25:39
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2559
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-30 12:27:06
 ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องเว็บไซด์การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-29 14:05:39
 ประกาศ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการรับสมัครสมาชิก
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-29 13:11:36
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวิธีการและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อการสรรหา ปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-15 16:32:15
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-15 15:11:20
 แจ้งสมาชิกทราบ กรณีทำบัตร ATM ธ.กรุงศรีฯใหม่ หรือทดแทนบัตรใบเดิม
โดย: Admin:PP วันที่:2016-07-22 11:46:34
 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ใบคำขอเอาประกันที่ใช้แนบสัญญากู้และคำขอกู้เงินสามัญระยะยาว
โดย: Admin:PP วันที่:2016-07-03 12:39:56
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 49 วันที่ 21 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 59 วันที่ 20 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 19 ต.ค. 59
 
   
 
การต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) วันที่ 17 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารด้านการเงินทั้งระบบ ครั้งที่ 15/2559 วันที่ 14 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระบบ Application วันที่ 14 ต.ค. 59
 
   
 
การเตรียมงานร่วมโครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2559 4 ต.ค. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 59 รุ่นที่ 5 วันที่ 16 ก.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 13 ก.ย. 59
 
   
 
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 1 กันยายน 2559
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.70  ต่อปี

1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.95  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.70   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.80  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
เริ่ม 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF