สมาชิกที่ต่อเชื่อมบัญชีแล้ว สามารถกดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2557 ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยฯ หรือ ธนาคารกรุงศรีฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
     
˹ѡ

วันนี้: 182 คน
ทั้งหมด: 1024428 คน
 
 
 
 หลักเกณฑ์การกู้เงิน สอ.กสก. ใหม่ เริ่มใช้ ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558
โดย: Admin:PP วันที่:2015-07-01 14:23:13
 เรื่อง ประกาศผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถ(การจ้างเหมาพนักงานธุรการ)
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-30 12:16:20
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 58 เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ก.ค. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-30 09:32:38
 โครงการประกวดเรียงความ เรื่อง "100 ปีสหกรณ์ไทย เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย"
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-25 11:51:01
 รับจ้างเหมาพนักงานธุรการ 1 คน วุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 15,000 บาท
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-19 11:55:33
 รางวัลเชิดชูเกียรติ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-08 15:02:20
 การทำประกันชีวิตกลุ่มเพื่อค้ำประกันเงินกู้ และการปรับปรุงระเบียบและหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-04 16:54:48
 รับจ้างเหมาพนักงานธุรการ 1 คน ปวส. ค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 13,000 บาท
โดย: Admin:PP วันที่:2015-06-04 16:41:04
 SMS แจ้งการทำธุรกรรมฝาก - ถอนเงิน ให้สมาชิกทราบ ตั้งแต่ 28 พ.ค. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-05-28 15:07:02
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น. ถึง 01.00 น. 1 มิ.ย. 58
โดย: Admin:PP วันที่:2015-05-28 10:10:00
 
 
 
   
 
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานชสอ.เข้าร่วมประชุมชี้แจงเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินกับคณะกรรมการการเงิน
 
   
 
คณะทำงานสุ่มตรวจข้อมูลเงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก
 
   
 
งานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2558
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ สอ.กสก. 20-22 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง
 
   
 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ฯแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2558 วันที่ 3 มี.ค. 58
 
   
 
ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
 
   
 
การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ฯแก่ข้าราชการบรรจุใหม่รุ่นที่ 1/2558 วันที่ 27 ก.พ. 58
 
   
 
การรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคกลาง ปี 2558
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558
 
   
 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 7.00  ต่อปี

1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.85  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.25   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.35  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.25  ต่อปี
เริ่ม 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF