กดเงินกู้สามัญทุกประเภทผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ และกรุงศรีฯ (ถอนเงินฝาก)เหมือนกดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556             สามารถฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ Online ผ่าน ตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ ได้แล้ว  
     
˹ѡ

วันนี้: 29 คน
ทั้งหมด: 787062 คน
 
 
 
 การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสมาชิกที่มีอายุเกิน 50 ปีแต่ไม่ถึง 65 ปี
โดย: Admin:PP วันที่:2014-04-02 16:39:27
 ฝากเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ Online ผ่านตู้ ATM กรุงไทยฯได้แล้ว
โดย: Admin:PP วันที่:2014-03-25 15:45:26
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯจะนำเงินทุกประเภทที่จ่ายให้สมาชิก และเงินกู้สามัญทุกประเภทเข้าบัญชีออมทรัพย์
โดย: Admin:PP วันที่:2014-03-07 16:06:20
 หยุดให้บริการถอนเงินผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 28 ก.พ. 57 เวลา 17.30 น. ถึง 01.00น. 1 มี.ค. 57
โดย: Admin:PP วันที่:2014-02-28 17:30:06
 แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙
โดย: Admin:PP วันที่:2014-02-22 16:27:07
 การใช้ระบบ ATM Online สหกรณ์ฯ
โดย: Admin:PP วันที่:2014-02-13 19:16:08
 บันทึกข้อตกลงขอใช้บริการ ฝาก-ถอน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร(เอทีเอ็ม) ดาวน์โหลดข้อ 33
โดย: Admin:PP วันที่:2014-02-11 18:29:34
 สมาชิกสามารถตรวจสอบเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2556 ได้แล้วที่ข้อมูลส่วนบุคคล
โดย: Admin:PP วันที่:2014-02-04 07:52:15
 ขั้นตอนการกดเงินจากบัญชีออมทรัพย์ ผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทยฯ และธ.กรุงศรีฯ
โดย: Admin:PP วันที่:2014-02-02 16:45:53
 ประกาศผลคะแนนสรรหาคณะกรรมดำเนินการ 31 มกราคม 2557
โดย: ADMIN วันที่:2014-01-31 16:10:17
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557
 
   
 
สอ.กสก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557
 
   
 
สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพทายาทนายชุมพร ภิญโญ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557
 
   
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557
 
   
 
การประชุมวางแผนเพื่อรองรับมาตรการ Shutdown กรุงเทพฯ
 
   
 
สอ.กสก. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯพันธมิตร ต่าง ๆ
 
   
 
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗
 
   
 
ผู้แทนธนาคารกรุงศรีฯ ให้ความรู้แก่สมาชิกผู้สนใจเรื่องกองทุนรวม (RMF/LTF)
 
   
 
การประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง สอ.กสก. กับ ธ.ออมสิน
 
เลือกเพื่อลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 7.00  ต่อปี

1 กันยายน 2552 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.75  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.00  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.00  ต่อปี
17 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับอ่านเอกสาร PDF