โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 61  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 18 คน
ทั้งหมด: 1547346 คน
 
 
 
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-11-16 15:40:04
 วีธีการขอรับเครดิตบูโร
โดย: Admin:PP วันที่:2018-11-16 14:19:12
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมาย
โดย: Admin:PP วันที่:2018-11-15 13:04:13
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์(ด้านกฎหมาย)
โดย: Admin:PP วันที่:2018-11-12 14:25:15
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 62
โดย: Admin:PP วันที่:2018-11-01 08:59:30
 1 พ.ย. 2561 สหกรณ์ฯปรับปรุงหลักเกณฑ์การกู้เงิน
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-30 14:46:39
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ ด้านกฎหมาย
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-26 15:00:20
 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-17 11:25:47
 โครงการส่งเสริมการออม ครบรอบ 48 ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-11 15:34:47
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-10-09 16:53:14
 
 
 
   
 
การประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ต.ค. 2561
 
   
 
การศึกษาดูงานระบบบริหารงานสหกรณ์ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านนครหลวง จำกัด 2 ต.ค. 61
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 8 วันที่ 6 ก.ย. 61
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ประจำปี 2561 17-19 ส.ค. 2561
 
   
 
สรุปผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 4 - 5 ส.ค. 2561
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 7 วันที่ 1 ส.ค. 61
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ วันที่ 20-22 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 20 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF