โครงการส่งเสริมการออมบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ เปืดบัญชีและฝาก 1,000 บาท ขึ้นไป รับ สลากออมทรัพย์เกษตรมั่งคั่ง(ธกส.) 1 ฉบับ เริ่ม 1 มิ.ย. - 30 ธ.ค. 61  ฝาก 1,000 ลุ้น 10 ล้าน
 
     
˹ѡ

วันนี้: 363 คน
ทั้งหมด: 1522107 คน
 
 
 
 หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญระยะยาวใหม่ เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-09-19 13:40:31
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ตั้งแต่ 31 ส.ค. 61 เวลา 17.00 น. ถึง 1 ก.ย. 61 เวลา 01.00 น.
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-31 15:23:37
 กฏบัตรของคณะกรรมการ/คณะทำงานควบคุมภายใน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-31 10:12:30
 ประกาศ สหกรณ์ฯ ฉบับที่ 12/2560 เรื่อง นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-28 17:21:13
 แจ้งสมาชิกทราบ เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสร้างความมั่นคง ในชีวิตของสมาชิก ปี 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-24 13:55:59
 แจ้งสมาชิกทราบ เงินกู้สามัญระยะยาว เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-24 13:54:06
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-08-21 10:33:15
 ประกาศรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีพิเศษอายุไม่เกิน 60 ปี
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-26 12:00:12
 รายการย่อ แสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-24 16:56:31
 ใบแจ้งการชำระเงิน Payment
โดย: Admin:PP วันที่:2018-07-17 16:49:07
 
 
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 8 วันที่ 6 ก.ย. 61
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ประจำปี 2561 17-19 ส.ค. 2561
 
   
 
สรุปผลการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ วันที่ 4 - 5 ส.ค. 2561
 
   
 
การรับสมัครสมาชิก "การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 61 รุ่นที่ 7 วันที่ 1 ส.ค. 61
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ วันที่ 20-22 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 20 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 19 ก.ค. 2561
 
   
 
การประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และหลักนิติธรรม 5 ก.ค. 2561
 
   
 
สอ.ปศุสัตว์ จำกัด ศึกษาดูงานการบริการผ่านระบบ ATM ออนไลน์ สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด 28 มิ.ย. 2561
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.50  ต่อปี

1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.10  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.90 ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.50   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.50  ต่อปี
เริ่ม 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF