กดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2558  ผ่านระบบ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
     
˹ѡ

วันนี้: 753 คน
ทั้งหมด: 1206401 คน
 
 
 
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-26 09:31:48
 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ
โดย: admin วันที่:2016-09-23 09:43:08
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-22 10:04:06
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องวิธีการและข้อปฏิบัติของผู้สมัคร และผู้มีสิทธิลงคะแนนเพื่อการสรรหา ปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-15 16:32:15
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-15 15:11:20
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องขยายเวลารับสมัครผู้จัดการสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-15 13:31:15
 ประกาศ เรื่องการแจ้งผลการประเมินธรรมาภิบาล และการจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-14 15:11:28
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องเจ้าหน้าที่ลาออกจากงาน
โดย: Admin:PP วันที่:2016-09-02 13:44:06
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่ 31 ส.ค. 59 เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ก.ย. 59
โดย: Admin:PP วันที่:2016-08-30 17:04:51
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้จัดการสหกรณ์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-08-25 15:21:09
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 59 รุ่นที่ 5 วันที่ 16 ก.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 13 ก.ย. 59
 
   
 
การประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 1 กันยายน 2559
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารการเงินทั้งระบบ 1 กันยายน 2559
 
   
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 31 สิงหาคม 2559
 
   
 
โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยตัวแทนสหกรณ์ วันที่ 20-21 สิงหาคม 2559
 
   
 
การสัมมนาสร้างสมรรถนะเพื่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 30 ก.ค. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 59 รุ่นที่ 4 วันที่ 23 ก.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารด้านการเงินทั้งระบบ ครั้งที่ 12/2559 27 มิ.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มิ.ย.59 24 มิ.ย. 59
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.70  ต่อปี

1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.95  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.70   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.80  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
เริ่ม 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF