กดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2558  ผ่านระบบ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
     
˹ѡ

วันนี้: 26 คน
ทั้งหมด: 1149069 คน
 
 
 
 ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาจ้างพัฒนาระบบลงคะแนนสรรหาออนไลน์
โดย: Admin:PP วันที่:2016-05-18 17:12:49
 แจ้งสมาชิกทราบ การรับคำขอกู้เงินและโอนเงินกู้สามัญระยะยาว
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-29 12:13:23
 การโอนเงินกูัสามัญระยะยาว วันที่ 3 พ.ค. 2559
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-29 10:51:28
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯปิดทำการเพิ่มเติม
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-29 10:14:19
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่ 30 เม.ย. 59 เวลา 09.00 น. ถึง 01.00 น. 1 พ.ค. 59
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-27 11:50:00
 สหกรณ์ฯ ปรับหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญระยะปานกลาง จาก 500,000 บาทเป็น 700,000 บาท
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-21 16:41:43
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2559
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-20 12:14:09
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับสมาชิก
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-20 11:18:40
 แจ้งสมาชิกทราบ การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับเงินค่าหุ้น
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-12 15:32:00
 ประกาศ การฌาปนกิจฯ เรื่องการเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ประจำเดือนตามจำนวนศพที่เสียชีวิตจริง
โดย: Admin:PP วันที่:2016-04-11 16:28:17
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 59 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 เม.ย. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2559
 
   
 
การสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ปี 59 และกิจกรรมสารธารณประโยชน์ 25-27 มี.ค. 59
 
   
 
วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 26 กุมภาพันธ์ 2559
 
   
 
สอ.กสก. รับรางวัล 100 ปี สหกรณ์ไทย จากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 25 ก.พ. 59
 
   
 
การสัมมนาผู้แทนสมาชิกและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปี 59 รุ่นที่ 1
 
   
 
สหกรณ์ฯ จัดพิธีทำบุญครบรอบ 45 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์ 20 พฤศจิกายน 2558
 
   
 
สหกรณ์ฯเข้าร่วมโครงการสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ย. 2558
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมแสดงความยินดีในวาระคล้ายวันเกิดประธานกรรมการ 17 พฤศจิกายน
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.75  ต่อปี

5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 2.00  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.60  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 3.25  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 4.00   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 4.10  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 4.00  ต่อปี
เริ่ม 5 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF