กดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2558  ผ่านระบบ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
     
˹ѡ

วันนี้: 157 คน
ทั้งหมด: 1179187 คน
 
 
 
 แจ้งสมาชิกทราบ กรณีทำบัตร ATM ธ.กรุงศรีฯใหม่ หรือทดแทนบัตรใบเดิม
โดย: Admin:PP วันที่:2016-07-22 11:46:34
 แจ้งสมาชิกทราบ กำหนดการกู้เงินสามัญระยะยาว เนื่องจากวันที่ 18 ก.ค. 59 เป็นวันหยุด
โดย: Admin:PP วันที่:2016-07-05 20:30:47
 ตัวอย่างการกรอกรายละเอียด ใบคำขอเอาประกันที่ใช้แนบสัญญากู้และคำขอกู้เงินสามัญระยะยาว
โดย: Admin:PP วันที่:2016-07-03 12:39:56
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องยกเลิกประกาศการยื่นข้อเสนอ และขอเชิญยื่นข้อเสนอสอบบัญชีสหกรณ์ฯ
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-30 21:01:41
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่ 30 มิ.ย. 59 เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ก.ค. 59
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-28 15:49:45
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2559
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-28 15:45:29
 การติดตั้งแอพพลิเคชันสหกรณ์ APP DOAE SAVCO
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-20 13:48:42
 การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเรียกดู/พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-20 13:35:37
 แจ้งสมาชิกทราบ สหกรณ์ฯปรับแผนการดำเนินการให้บริการเงินกู้สามัญระยะยาว
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-15 14:47:47
 นโยบายสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ประจำปี 2559
โดย: Admin:PP วันที่:2016-06-14 14:20:22
 
 
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารด้านการเงินทั้งระบบ ครั้งที่ 12/2559 27 มิ.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน มิ.ย.59 24 มิ.ย. 59
 
   
 
ผู้จัดการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ 24 มิ.ย. 59
 
   
 
ประชุมคณะทำงานพิจารณาการบริหารด้านการเงินทั้งระบบ 24 มิ.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ประจำเดือน มิ.ย. 59 วันที่ 23 มิ.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2559
 
   
 
กรรมการสหกรณ์ฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 20 มิ.ย. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯ ดูงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
 
   
 
การประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงระบบ Application วันที่ 6 มิถุนายน 2559
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายในโครงการฝึกอบรมการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ปี 59 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 เม.ย. 59
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.70  ต่อปี

1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.95  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.70   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.80  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
เริ่ม 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF