กดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2558  ผ่านระบบ ATM ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  
     
˹ѡ

วันนี้: 8 คน
ทั้งหมด: 1236803 คน
 
 
 
 เอกสารแนะนำผู้สมัคร ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46/47 และผู้ตรวจสอบกิจการ ปีบัญชี 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-30 21:46:13
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรับสมัครผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2560
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-30 13:59:21
 การติดตั้งแอพพลิเคชันสหกรณ์ APP DOAE SAVCO
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-29 12:36:00
 หยุดให้บริการผ่านระบบ ATM ชั่วคราว ตั้งแต่ 30 พ.ย. 59 เวลา 17.00 น. ถึง 01.00 น. 1 ธ.ค. 59
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-29 12:18:21
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสหกรณ์ด้านกฎหมาย
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-28 16:14:31
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานสหกรณ์ (ด้านกฎหมาย)
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-25 15:00:39
 ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ (ด้านกฎหมาย)
โดย: admin วันที่:2016-11-24 16:20:47
 ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2560(เพิ่มเติม)
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-23 08:55:46
 สมาชิกสามารถตรวจสอบรหัสที่ใช้ในการลงคะแนนสรรหา ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ได้ที่ข้อมูลส่วนบุคคล
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-21 09:52:00
 โครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ 46 ปี
โดย: Admin:PP วันที่:2016-11-11 16:39:23
 
 
 
   
 
สหกรณ์ฯร่วมบรรยายเรื่องการออมทรัพย์ ในการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 24 พ.ย. 59
 
   
 
เนื่องในวาระการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ครบรอบ 46 ปี 20 พ.ย. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 2 วันที่ 4 พ.ย. 59
 
   
 
การประชุมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2559 28 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเข้ารับการคัดเลือสหกรณ์ดีเด่น ปี 59 28 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 25 ต.ค. 59
 
   
 
สหกรณ์ฯ ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 49 วันที่ 21 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ประจำเดือนตุลาคม 59 วันที่ 20 ต.ค. 59
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2559 วันที่ 19 ต.ค. 59
 
   
 
การต้อนรับเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด(ชสอ.) วันที่ 17 ต.ค. 59
 
เ��เพื่อ�ทะเบียนตรวจสอบข้อมู�มาชิ�
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
  ร้อยละ 6.70  ต่อปี

1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

ออมทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 1.70  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษ 
 
 ร้อยละ 3.30  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษมั่นคง
 
 ร้อยละ 2.95  ต่อปี
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณมั่นคง
 ร้อยละ 3.70   ต่อปี

ประจำ 
 
 ร้อยละ 3.80  ต่อปี
ทวีทรัพย์ 
 
 ร้อยละ 3.70  ต่อปี
เริ่ม 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

 
 
 
สำหรับ�านเ�สา� PDF